Màu Khung

Specification
Prodcut NameS-Ergo115S-Ergo115S-Ergo115S-Ergo115
Seat Width* Seat Depth16*1716*1718*1718*17
Caster Size* Rear Wheel Size7*14F7*24F7*14F7*24F
Seat Width (cm)40404545
Seat Depth(cm)43434343
Seat Height(cm)50505050
Backrest Height(cm)41414141
Armrest Height(cm)21212121
Calf Length(cm)31~4031~4031~4031~40
Max. User Weight (kg)115115115115
Weight W/O Accessories (kg)10.311.710.612
Total Weight (kg)12.113.512.413.8
Overall L x W x H (cm)91*57*9199*59*9191*62*9199*63*91
Overall Collapsed L x W x H (cm)70*30*7480*31*7470*30*7480*31*74


Chú Thích : Karma có quyền chỉnh sửa các thông tin ở đây mà không cần thông báo trước.

 
Download

Contact Us

Global Distributor