Các màu khung

Specification
Prodcut NameECON 800ECON 800ECON 800ECON 805ECON 805ECON 805
Seat Width* Seat Depth16*1716*1716*1716*1716*1716*17
Caster Size* Rear Wheel Size8*16F8*24F8*24Q8*16F8*24F8*24Q
Seat Width (cm)414141414141
Seat Depth(cm)434343434343
Seat Height(cm)484848484848
Backrest Height(cm)434343434343
Armrest Height(cm)232323232323
Calf Length(cm)39~4839~4839~4839~4839~4839~48
Max. User Weight (kg)115115115115115115
Weight W/O Accessories (kg)10.512.19.110.812.49.4
Total Weight (kg)1314.614.613.314.914.9
Overall L x W x H (cm)101*55*94111*59*94111*59*94101*55*94111*59*94111*59*94
Overall Collapsed L x W x H (cm)77*28*9487*32*9487*32*9477*28*7587*32*7587*32*75

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây here.
Chú thích : Karma có quyền thay đổi thông tin ở đây mà không cần thông báo.

Download

Contact Us

Global Distributor