Dành cho người hỗ trợ (phần 1): Đẩy xe lăn xuống dốc như thế nào là đúng ?

Sẽ cực kì nguy hiểm cho người ngồi nếu bạn không biết cách đẩy xe lăn xuống dốc đúng cách. Vậy chúng ta phải đẩy xe như thế nào ?

Khi gặp dốc hoặc mặt phẳng nghiêng, người hỗ trợ cần quay ngược xe lại, đỡ xe từ phía sau và từ từ cho xe xuống.

Nếu tay bạn yếu, đừng ngần ngại nhờ thêm người hỗ trợ.

TUYỆT ĐỐI không đẩy xuôi để tránh người ngồi trên xe bị ngã về phía trước.

Để bảo vệ những người thân yêu của chúng ta, hãy học cách đẩy xe an toàn.